Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vulkat gummi - Bestämning av låg-temperatur återgång (TR-provning)
Nummer:ISO/DIS 2921
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 17 jul 2018
Ämnesområden:Gummi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of the temperature-retraction characteristics of stretched vulcanized rubber.

This document does not cover thermoplastic rubbers, as many thermoplastic elastomers have a yield point in the range of 5 % to 20 % elongation. This fact might affect the result when carrying out TR tests on thermoplastic rubbers, and the results obtained from such tests should be analysed with caution.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.