Detaljer om förslaget

Svensk titel: Eldrivna vägfordon - Säkerhetskrav - Del 1: Laddningsbara energisystem (RESS) i fordon
Nummer:ISO/DIS 6469-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 517
Namn på kommittén:El- och hybridfordon
Publicerat:den 23 maj 2018
Sista svarsdatum:den 11 jul 2018
Ämnesområden:Elfordon
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 6469 specifies safety requirements for rechargeable energy storage systems (RESS) of electrically propelled vehicles for the protection of persons.

It does not provide comprehensive safety information for manufacturing, maintenance and repair personnel.

NOTE Requirements for motorcycles and mopeds are specified in ISO 13063 and ISO 18243.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.