Detaljer om förslaget

Svensk titel: Livsmedel - Detektion av livsmedelallergener - Allmänna anvisningar och validering av metoder
Nummer:prEN 15842
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 23 maj 2018
Sista svarsdatum:den 16 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies how to use the standards for immunoassays, nucleic based and chromatographic methods and their relationship in the analysis of food allergens; and contains general definitions, requirements and guidelines for laboratory set-up, method validation requirements, description of methods, and test reports.

This document also specifies general guidelines for the requirements and use of reference materials for the determination of allergenic commodities in food products. The term "reference materials" in this document includes certified reference materials as well as quality control materials. Currently only a limited number of reference materials for food allergen determination are available. As new materials become accepted and validated, they can be appended as an annex to this document.

This document does not deal with sampling issues. It simply details processes involved from receipt of the laboratory sample to the end result.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.