Detaljer om förslaget

Svensk titel: Livsmedel - Detektion av livsmedelallergener med molekylärbiologiska metoder - Del 1: Allmänna anvisningar
Nummer:prEN 15634-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 23 maj 2018
Sista svarsdatum:den 16 jul 2018
Ämnesområden:Livsmedelsmikrobiologi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides the overall framework for detection of sequences corresponding to species containing allergens using the polymerase chain reaction (PCR). It relates to the requirements for the specific amplification of target nucleic acid sequences (DNA) and for the confirmation of the identity of the amplified nucleic acid sequence.

Guidelines, minimum requirements and performance criteria laid down in this document are intended to ensure that comparable and reproducible results are obtained in different laboratories. This document has been established for food matrices.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.