Detaljer om förslaget

Svensk titel: Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 1: Allmänna krav
Nummer:prEN 13071-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 252
Namn på kommittén:Utrustning för avfallshantering
Publicerat:den 23 maj 2018
Sista svarsdatum:den 25 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies requirements of stationary containers, top lifted and bottom emptied, used for collection of solid non-hazardous wastes, with capacity up to 5 000 l.

This European Standard specifies general characteristics of such containers and their accessories, test methods and safety requirements as well as recommendations for installation, maintenance and cleaning operations.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.