Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plaströrsystem - Rör och rördelar av PVC-U för självfallsledningar för avloppsvatten i byggnad och mark - Del 1: Specifikationer för rör, rördelar och systemet
Nummer:prEN 1401-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 226
Namn på kommittén:Plaströrssystem
Publicerat:den 7 maj 2018
Sista svarsdatum:den 2 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements for solid wall pipes with smooth internal and external surfaces, extruded from the same formulation throughout the wall, fittings and the system of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) piping systems in the field of non-pressure underground drainage and sewerage:

— buried in ground outside the building structure (application area code "U"), and

— both buried in ground, within the building structure (application area code "D") and outside the building.

This is reflected in the marking of products by "U" and "UD".

It also specifies the test parameters for the test methods referred to in this document.

NOTE 1 Solid wall multilayer pipes with different formulations throughout the wall and foamed core pipes are covered by EN 13476-2 [1] (see also CEN ISO/TR 27165 [2]).

This document covers a range of nominal sizes, a range of pipes and fittings series and a range of stiffness classes and gives recommendations concerning colours.

NOTE 2 It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selection from these aspects, taking into account their particular requirements and any relevant national regulations and installation practices or codes.

In conjunction with prCEN/TS 1401-2 [3], it is applicable to PVC-U pipes and fittings, their joints and to joints with components of other plastics and non-plastics materials intended to be used for buried piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage.

NOTE 3 Pipes, fittings and other components conforming to any of the plastics product standards listed in Annex C can be used with pipes and fittings conforming to this document, provided they conform to the requirements for joint dimensions given in Clause 7 and to the requirements of Table 15.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.