Detaljer om förslaget

Svensk titel: Akustik - Mätning av ljudtrycknivåer från stillastående vägfordon
Nummer:ISO/DIS 5130
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 110
Namn på kommittén:Akustik och buller
Publicerat:den 3 maj 2018
Sista svarsdatum:den 6 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a test procedure, environment and instrumentation for measuring the exterior sound pressure levels from road vehicles under stationary conditions, providing a continuous measure of the sound pressure level over a range of engine speeds. This document applies only to road vehicles of categories L, M, and N equipped with internal combustion engines. Vehicles where an internal combustion engine cannot operate when the vehicle is at stationary conditions are not within the scope of this document.

The method is designed to meet the requirements of simplicity as far as they are consistent with reproducibility of results under the operating conditions of the vehicle.

It is within the scope of this document to measure the stationary A-weighted sound pressure level during

— type approval measurements of vehicle;

— measurements at the manufacturing stage;

— measurements at official testing stations;

— measurements at roadside testing.

This document specifies neither a method to check the exhaust sound pressure level when the engine is operated at realistic loads nor a method to check the exhaust sound pressure levels against a general noise limit for categories of road vehicles.

Technical background information is given in Annex A.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.