Detaljer om förslaget

Svensk titel: Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Externa värmeisoleringskompositsystem med renders (ETICS) - Specifikation
Nummer:prEN 17237
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 189
Namn på kommittén:Innemiljö och energianvändning i byggnader
Publicerat:den 2 maj 2018
Sista svarsdatum:den 24 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the characteristics and performance for design External Thermal Insulation Composite Systems (design ETICS) with rendering systems on thermal insulation products, delivered as a kit by a system holder, and used as thermal insulation for buildings.

This document covers design ETICS kits on walls which are made of masonry (bricks, blocks, stones, etc.) or concrete (cast on site or as prefabricated panels) with or without rendering systems. This document covers ETICS with thermal insulation products made of cellular glass, expanded polystyrene, expanded cork, mineral wool, phenolic foam, rigid polyurethane foam, extruded polystyrene foam or wood fibre as far as they comply with Annex B.

A design ETICS kit comprises a prefabricated insulation product bonded onto the wall, or mechanically fixed using anchors, profiles, etc., or a combination of adhesive and mechanical fixings. The insulation product is faced with a rendering system consisting of one or more layers (site applied), one of which contains reinforcement. The rendering system is applied directly to the insulating panels, without an air gap or disconnecting layer.

This document is not applicable for:

a) Mechanically fixed kits with supplementary adhesive with the mass per unit area of the rendering system of > 40 kg/m2 in end use conditions intended by the system holder and/or mechanical fixed kits with the mass per unit area of the rendering system plus thermal insulation product of > 65 kg/m2 intended by the system holder.

b) Mechanically fixed kits without supplementary adhesive with the mass per unit area of the rendering system of > 30 kg/m2 in end use conditions intended by the system holder and/or mechanical fixed kits with the mass per unit area of the rendering system plus thermal insulation product of > 60 kg/m2 intended by the system holder and/or with a thickness of the thermal insulation product intended by the system holder of > 200 mm. For thermal insulations products with thicknesses ≤ 200 mm fixed with anchors without supplementary adhesive, the bending deformation of the mechanically fixing devices is assumed as negligible.

c) Purely bonded kits with or without supplementary mechanically fixing devices with bonded area (coverage) less than 40 %, intended by the system holder.

d) Mechanically fixed kits with supplementary adhesive with bonded area (coverage) less than 40 %, intended by the system holder.

e) Kits incorporating a thermal insulation product providing a declared thermal resistance of less than 1 m2K/W.

External insulation and finishing systems (EIFS) according to ISO 17738 are not covered by this standard.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.