Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av baktericid effekt mot Legionella av kemiska desinfektionsmedel i vattenbaserade system - Provningsmetod och krav
Nummer:prEN 13623
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 349
Namn på kommittén:Rengöring, desinfektion och sterilisering
Publicerat:den 2 maj 2018
Sista svarsdatum:den 25 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a test method and the minimum requirements for bactericidal activity of chemical disinfectant products intended to be used for treatment in aqueous systems against Legionella pneumophila that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with buffered ferrous hard water or hard water. Whenever Legionella pneumophila poses a risk to human health, this method is suitable for water used in cooling towers and water for general purposes, like spas, pools, showers and other uses. The method is not suitable for electro-chemical disinfection.

The European Standard applies to products used as a single application shock treatment in order to kill Legionella pneumophila. It is not suitable for the evaluation of those products that are dosed continuously in to water systems to control the growth of Legionella pneumophila.

NOTE 1 The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used.

NOTE 2 This method corresponds to a phase 2 step 1 test.

NOTE 3 This method does not take into account the fact that Legionella pneumophila is often found in cells of amoebae and/or biofilms and that thereby a product’s activity against the bacteria may be reduced.

EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to "use recommendation".

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.