Detaljer om förslaget

Svensk titel: Lim för organiska elektroniska apparater - Bestämning av överföringshastighet för vattenånga - Del 2: Kantförseglingsmetod
Nummer:ISO/DIS 21760-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 162
Namn på kommittén:Lim och limningsteknik
Publicerat:den 27 apr 2018
Sista svarsdatum:den 26 jun 2018
Ämnesområden:Lim
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 21760-2 specifies five methods for determining the water vapour transmission rate through the cross-section of an adhesive for edge seal in organic electronic devices such as organic light emitting diodes and organic photovoltaic cells.

The methods provide rapid measurement over a wide range of water vapour transmission rates.

NOTE Materials such as an organic layer and metal layer comprising the flexible organic electronic device are degraded by the penetration of a very small amount of water vapour. The hermetic lid and adhesive seal around the edges of the lid are required to have high barrier properties for the device as will be described in Fourth clause "Principle". The method for determining the water vapour transmission rate of adhesive is specified in accordance with one of ISO 15106-3, 5, -6, or -7.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.