Detaljer om förslaget

Svensk titel: Textil - Metod för identifiering och bestämning av alkylfenoletoxilater (APEO) - Del 2: Metod med NPLC
Nummer:prEN ISO 18254-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 27 apr 2018
Sista svarsdatum:den 8 jun 2018
Ämnesområden:Textilier: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 18254 specifies the NPLC (Normal Phase Liquid Chromatography) separation method for the qualitative and quantitative analysis of extractable alkylphenol ethoxylates (APEO) in textile products.

This method provides several instrument options for the determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) such as NP-LC/MS (Normal Phase Liquid Chromatograph with Mass Spectrometer), NP-LC/FLD (Normal Phase Liquid Chromatograph with Fluorescence Detector), NP-LC/CAD (Normal Phase Liquid Chromatograph with Charged Aerosol Detector) and NP-LC/ELSD (Normal Phase Liquid Chromatograph with Evaporative Light Scattering Detector).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.