Detaljer om förslaget

Svensk titel: Träfiberskivor - Krav - Del 4: Porösa träfiberskivor
Nummer:prEN 622-4
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 182
Namn på kommittén:Trä
Publicerat:den 27 apr 2018
Sista svarsdatum:den 18 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements for softboards as defined in EN 316, with a density ≥ 230 kg/m3 to 400 kg/m3.

The values listed in this document relate to product properties but they are not characteristic values to be used in design calculations.

NOTE Panels which are intended for use exclusively as thermal insulating products are covered by EN 13171.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.