Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Rörenhet bestående av raka medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och mantelrör av etenplast
Nummer:prEN 253
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 300
Namn på kommittén:Förtillverkade fjärrvärmerör
Publicerat:den 27 apr 2018
Sista svarsdatum:den 21 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies requirements and test methods for straight lengths of factory made thermally insulated bonded single pipe assemblies for hot water networks in accordance with prEN 13941-1:2016, comprising a steel service pipe, rigid polyurethane foam insulation and a casing of polyethylene.

The pipe assembly may also include the following additional elements: measuring wires, spacers and diffusion barriers.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.