Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fjärrvärme- och fjärrkylerörsystem - Termer och definitioner
Nummer:prEN 17248
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 300
Namn på kommittén:Förtillverkade fjärrvärmerör
Publicerat:den 27 apr 2018
Sista svarsdatum:den 14 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document compiles a vocabulary of terms, with their definitions, applied in the field of district heating and district cooling pipe systems with factory made system components. Only terms which are particular to the pertinent field in CEN/TC 107 are included.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.