Detaljer om förslaget

Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a method for the determination of air permeability (AP).

It is applicable to materials used as cigarette papers, filter plug wrap and filter joining paper, including materials having an oriented permeable zone or discrete permeable zones where the measured permeability is in excess of 10 cm3.(min−1.cm−2) at 1 kPa. In addition, it is applicable to banded cigarette papers, with bands of a width of at least 4 mm.

NOTE For an estimate of the air permeability of materials outside the scope of this International Standard, see Note 3 in 5.1.3 and Note 3 in 7.6.1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.