Detaljer om förslaget

Svensk titel: Verktygsmaskiner - Mätmetoder för kontroll - Del 3: Fastställande av termiska förändringar
Nummer:ISO/DIS 230-3
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 491
Namn på kommittén:Uppmätning av verktygsmaskiner
Publicerat:den 23 apr 2018
Sista svarsdatum:den 19 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 230 defines four tests, which are:

- an environmental temperature variation error (ETVE) test;

- a test for thermal distortion caused by rotating spindles;

- a test for thermal distortion caused by moving linear axes;

- a test for thermal distortion caused by rotary motion of components.

The tests for thermal distortion caused by moving linear axes (see clause 7) are applicable to numerically controlled (NC) machines only and are designed to quantify the effects of thermal expansion and contraction as well as the rotational deformation of structure. For practical reasons, the test methods described in clause 7 apply to machines with linear axes up to 2 000 mm in length. If they are used for machines with axes longer than 2 000 mm, a representative length of 2 000 mm in the normal range of each axis should be chosen for the tests.

The tests correspond to “drift test procedure” as described in A.4.2 of ISO/TR 16015, applied for machine tools.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.