Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gummi - Bestämning av metallhalt genom atomabsorptionsspektrometri - Del 1: Bestämning av zinkhalt
Nummer:ISO/DIS 6101-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 2 maj 2018
Sista svarsdatum:den 25 jun 2018
Ämnesområden:Gummi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies an atomic absorption spectrometric method for the determination of the zinc content of rubbers.

The method is applicable to raw rubber and rubber products having zinc contents at a minimum of 0,05 % (m/m). Zinc contents below this limit can be determined, provided that suitable adjustments are made to the mass of the test portion and/or to the concentrations of the solutions used. The use of the standard additions method can lower the bottom limit of detection.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.