Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hårdmetall - Provtagning och provning av pulver med användningav sintrade provstavar
Nummer:prEN ISO 4884
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 133
Namn på kommittén:Pulvermetallurgi
Publicerat:den 2 maj 2018
Sista svarsdatum:den 11 jun 2018
Ämnesområden:Pulvermetallurgi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard relates to the sampling and testing of powder mixtures for the manufacture of hardmetals, using sintered test pieces, and to the preparation of test pieces.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.