Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av isolationsresistens
Nummer:ISO/DIS 2951
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 2 maj 2018
Sista svarsdatum:den 22 jun 2018
Ämnesområden:Gummi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of the insulation resistance of vulcanized and thermoplastic rubbers without discrimination between the volume and surface resistances involved. This method should only be used for test pieces with a resistance greater than 108 Ω.

NOTE Methods of test for test pieces with a lower resistance are described in ISO 1853 and ISO 2878.

Because the test pieces are simply and easily prepared, this method is particularly useful for rapidly determining values which will give a general indication of quality when great accuracy is not required.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.