Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/IEC DIS 30113-5
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 445
Namn på kommittén:Teckenrepresentation och användargränssnitt
Publicerat:den 18 apr 2018
Sista svarsdatum:den 29 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines GIML(Gesture Interface Markup Language). It is an XML-based markup language. It is aimed to describe gestures for interacting with ICT products, systems and services in a well-formed format. The syntax and the structure of GIML are described in this document. The XML schema of GIML is presented in

Annex A. Some examples of GIML is listed in Annex B.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.