Detaljer om förslaget

Nummer:prEN ISO 3016
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 413
Namn på kommittén:Provning av flytande och gasformiga bränslen
Publicerat:den 18 apr 2018
Sista svarsdatum:den 17 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of the pour point of petroleum products. A separate procedure suitable for the determination of the lower pour point of fuel oils, heavy lubricant base stock, and products containing residual fuel components is also described.

NOTE The procedure described in this document is not suitable for crude oils.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.