Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pigment, färgämnen och fyllnadsmedel - Terminologi- Del 2: Klassificering av färgämnen enligt koloristiska och kemiska aspekter
Nummer:prEN ISO 18451-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 16 apr 2018
Sista svarsdatum:den 18 jun 2018
Ämnesområden:Pigment och fyllmedel
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 18451 applies for the industry producing colouring materials and the consumer who uses the products of this industry. In this part of ISO 18451, the colouring materials are classified in accordance with colouristic and chemical aspects.

Some dyestuffs for use in the ceramics and food industries are listed as examples.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.