Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av "size-exclusion" (gel) kromatografi - Del 5: Ljusspridningsmetod
Nummer:prEN ISO 16014-5
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 16 apr 2018
Sista svarsdatum:den 18 jun 2018
Ämnesområden:Plast: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a general method for determining the average molecular weight and the molecular weight distribution of polymers using SEC-LS, i.e. size-exclusion chromatography coupled with light-scattering detection. The average molecular mass and the molecular mass distribution are calculated from molecular weight data and weight concentrations determined continuously with elution time. The molecular weight at each elution time is determined absolutely by combining a light-scattering detector with a concentration-sensitive detector. Therefore, SEC-LS is classified as an absolute method.

For the applicability of the method, see ISO 16014-1:—, Clause A.1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.