Detaljer om förslaget

Svensk titel: Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 4: Förarlösa industritruckar och deras system
Nummer:prEN ISO 3691-4
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 221
Namn på kommittén:Industritruckar
Publicerat:den 16 apr 2018
Sista svarsdatum:den 15 jun 2018
Ämnesområden:Industritruckar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 3691 gives safety requirements and the means for their verification for driverless industrial trucks (hereafter referred to as trucks) and their systems.

It is not applicable to trucks solely guided by mechanical means (rails, guides, etc.).

For the purposes of this part of ISO 3691, a driverless industrial truck is a powered truck, which is designed to operate automatically. Remotely controlled trucks are not considered to be driverless trucks. A truck's system comprises the control system, which may be part of the truck and/or separate from it, guidance means and power system. Requirements for power sources are not covered in this standard.

The condition of the operating zone has a significant effect on the safe operation of the driverless industrial truck. The preparations of the operating zone to eliminate the associated hazards are specified in Annex A.

This part of ISO 3691 deals with all significant hazards, hazardous situations or hazardous events during all phases of the life of the truck (ISO 12100:2010, Clause 5.4), as listed in Annex B, relevant to the applicable machines when used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer.

It does not establish requirements for additional hazards that can occur:

— during operation in severe conditions (e.g. extreme climates, freezer applications, strong magnetic fields),

— during operation in nuclear environments,

— from trucks intended to operate in public zones (in particular ISO 13482:2012 "Robots and robotic devices — Safety requirements for personal care robots"),

— during operation on a public road,

— during operation in potentially explosive environments,

— during operation in military applications,

— during operation with specific hygienic requirements,

— during operation in ionizing and non ionizing radiation,

— during the transportation of (a) person(s) other than (a) intended rider(s),

— when handling loads the nature of which could lead to dangerous situations (e.g. molten metals, acids/bases, radiating materials),

— for persons moving towards a moving truck,

— for persons stepping from the side into the truck path when it is impossible for the truck to stop before contact,

— for rider positions with elevation function not be than 1200 mm from the floor/ground to the platform floor.

This part of ISO 3691 does not contain safety requirements for trailer(s) being towed behind a truck.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.