Detaljer om förslaget

Svensk titel: Metalliska material - Bockprovning
Nummer:prEN ISO 7438
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 123
Namn på kommittén:Mekanisk provning
Publicerat:den 13 apr 2018
Sista svarsdatum:den 5 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a method for determining the ability of metallic materials to undergo plastic deformation in bending.

This International Standard applies to test pieces taken from metallic products, as specified in the relevant product standard. It is not applicable to certain materials or products, for example tubes in full section or welded joints, for which other standards exist.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.