Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Metoder att bestämma densiteten hos icke cellformiga plaster - Del 2: Metod med densitetsgradientkolonn
Nummer:prEN ISO 1183-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 13 apr 2018
Sista svarsdatum:den 31 maj 2018
Ämnesområden:Plast: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a gradient column method for the determination of the density of non-cellular moulded or extruded plastics in void-free form. Density gradient columns are columns containing a mixture of two liquids, the density in the column increasing uniformly from top to bottom.

NOTE This document is applicable to pellets as long as they are void-free. Density is frequently used to follow variations in physical structure or composition of plastic materials. Density may also be useful in assessing the uniformity of samples or specimens. Often the density of plastic materials will depend upon the choice of specimen preparation method. When this is the case, precise details of the specimen preparation method will have to be included in the appropriate material specification.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.