Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pulverfärg - Del 14: Terminologi
Nummer:prEN ISO 8130-14
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 11 apr 2018
Sista svarsdatum:den 11 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 8130 defines special terms used in the field of coating powders.

Other terms and definitions related to paints and varnishes are given in ISO 4618.[1]

[1] ISO 4618, Paints and varnishes — Terms and definitions

 

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.