Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pulverfärg - Del 12: Bestämning av kombinerbarhet
Nummer:prEN ISO 8130-12
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 11 apr 2018
Sista svarsdatum:den 11 jun 2018
Ämnesområden:Färg och lack
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 8130 specifies a visual method to determine the deterioration of surface quality of the final coating when mixing two different coating powders. The surface quality will depend on the following characteristics of the coating powders:

a) the chemical reactivity;

b) the chemical composition;

c) the melt properties.

The onset of the incompatibility in appearance, its nature and its extent will depend greatly on the ratio in which the powders are mixed. The nature of the incompatibility in surface appearance may manifest itself in various ways, described in Clause 8.

This test is useful in predicting the possibility of incompatibility arising from mixing different powders both during the manufacturing process and during the application of the coating powder.

This part of ISO 8130 concerns only changes in visual aspects of the coating. The mixture series can also be used for testing properties such as mechanical properties, chemical properties, corrosive properties and resistance against UV radiation. Further properties can be agreed between interested parties.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.