Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vibration och stöt - Område med idealiserade värden för att beteckna hur en sittande persons kropp reagerar biodynamiskt i vertikalled
Nummer:ISO/DIS 5982
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 111
Namn på kommittén:Vibration och stöt
Publicerat:den 11 apr 2018
Sista svarsdatum:den 11 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard describes the range of idealized values of the apparent mass modulus and phase applicable to seated individuals with and without a back support subjected to x-, y- and z-axis sinusoidal or broad-band random vibration and to standing individuals subjected to z-axis sinusoidal or broad-band random vibration under specific experimental conditions. Additionally, this Standard describes the range of idealized values of seat-to-head transmissibility modulus and phase applicable to seated individuals without a back support subjected to z-axis sinusoidal or broad-band random vibration.

The ranges of idealized values defined in this International Standard are considered to be valid for subjects on a rigid seat (or standing on a rigid platform for z-axis only), with feet supported and vibrated. Provisionally, the range of idealized seat-to-head transmissibility values is considered to be applicable also to the condition with the feet hanging freely. For seated subjects, the apparent mass values are defined over the frequency range of 0,5 Hz to 10 Hz for the x-axis and y-axis, and over the frequency range of 0,5 Hz to 20 Hz for the z-axis, subjected to sinusoidal or broad-band random vibration. The frequency and amplitude characteristics of the vibration fall within the range for which most vibration exposure is likely to predominate while driving vehicles such as agricultural tractors, earth-moving machinery and fork-lift trucks. Application to automobiles is at present not covered by this International Standard in view of the lack of a meaningful data base for conditions involving posture and vibration excitation levels most likely associated with car driving.

The upper and lower values of modulus and phase defined at each frequency for each of the biodynamic response functions considered represent the range of most probable or idealized values. The middle values represent overall weighted means of the human data, and define the target values for general applications. Such applications may involve the development of mechanical analogues for laboratory seat testing, or of functions to correct for the human interface when representing the body as a rigid mass, or the development of analytical human body models to be used for whole-body vibration exposure estimations or for seat and cushion design optimization.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.