Detaljer om förslaget

Svensk titel: Svetsning och besläktade förfaranden - Svetslägen
Nummer:prEN ISO 6947
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 134
Namn på kommittén:Svetsteknik
Publicerat:den 11 apr 2018
Sista svarsdatum:den 1 jun 2018
Ämnesområden:Svetsfogar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines welding positions for testing and production, for butt and fillet welds, in all product forms.

Annex A gives examples of the limits of the slope of a weld axis and the rotation of the weld face about the weld axis for welding positions in production welds.

Annex B gives a comparison of International, European and US designations for welding positions.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.