Detaljer om förslaget

Svensk titel: Industriautomation -
Nummer:ISO/DIS 10303-235
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 280
Namn på kommittén:Information och automation i produktlivscykeln
Publicerat:den 11 apr 2018
Sista svarsdatum:den 18 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 10303 specifies the use of the integrated resources necessary for the scope and information requirements for the representation of engineering property data that are used for product design, product validation and other purposes.

NOTE 1 The application activity model in Annex F provides a graphical representation of the processes and information flows that are the basis for the definition of the scope of this part of ISO 10303.

The following are within the scope of this part of ISO 10303:
-   descriptions and definitions of the manufactured product, the sample of the product and the testable version of the sample;

-   description of the composition and substance of the product;

-   description of the processes used in the measurement;

-   descriptions of the data values produced by the measurement, with the specification of the conditions in which the data is valid;

-   references to standards and other documents wherein sampling, measurement and other details of testing and measurement processes can be specified or described;

-   descriptions and qualifications of the personnel and or organizations responsible for the measurement;

-   specification of the requirements, conditions and tolerances to be satisfied in the measurement and a description of the outcome;

-   descriptions of the locations of the measurement process and the effectivity of the results.

-   descriptions of the approval that establishes the validity of the measurements and the use of the properties for product design, design validation and other product characteristics such as structural integrity.

NOTE 2 Data representations described by this part of ISO 10303 might need to be archived to meet legal and regulatory requirements and to meet quality objectives.

The following are outside the scope of this part of ISO 10303:
-   data describing rules, guidelines and expert knowledge in the testing of products;

-   names of properties and test methods;

-   data describing why a decision was made to use a particular process;

-   scheduling data for measurement processes;

-   algorithms used for data evaluation and data processing.

NOTE 3 The names and definitions of properties and test methods are assumed to be provided in computer processable dictionaries, conforming to ISO 13584 Parts Libraries, which classify measurement methods and their associated property types.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.