Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pulvermetallurgi - Termer och definitioner
Nummer:prEN ISO 3252
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 133
Namn på kommittén:Pulvermetallurgi
Publicerat:den 9 apr 2018
Sista svarsdatum:den 11 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines terms relating to powder metallurgy. Powder metallurgy is the branch of metallurgy which relates to the manufacture of metallic powders, or of articles made from such powders with or without the addition of non-metallic powders, by the application of forming and sintering processes.

The terms are classified alphabetically under the following main headings:

1 Powders

2 Forming

3 Sintering

4 Post-sintering treatments

5 Powder metallurgy materials

NOTE Additional information on certain of the terms defined can be found in the standards given in parentheses at the end of certain definitions. These are listed in the Bibliography.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.