Detaljer om förslaget

Svensk titel: Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Krav
Nummer:ISO/DIS 30301
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 546
Namn på kommittén:Ledningssystem för verksamhetsinformation
Publicerat:den 9 apr 2018
Sista svarsdatum:den 25 jun 2018
Ämnesområden:Informationsvetenskap
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies requirements to be met by a MSR in order to support an organization in the achievement of its mandate, mission, strategy and goals. It addresses the development and implementation of a records policy and objectives and gives information on measuring and monitoring performance.

A MSR can be established by an organization or across organizations that share business activities. Throughout this International Standard, the term "organization" is not limited to one organization but also includes other organizational structures.

This International Standard is applicable to any organization that wishes to:

— establish, implement, maintain and improve a MSR to support its business;

— assure itself of conformity with its stated records policy;

— demonstrate conformity with this International Standard by

1) undertaking a self-assessment and self-declaration, or

2) seeking confirmation of its self-declaration by a party external to the organization, or

3) seeking certification of its MSR by an external party.

This International Standard can be implemented with other MSS. It is especially useful to demonstrate compliance with the documentation and records requirements of other MSS.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.