Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gasanalys - Analys av renhet och behandling av renhetsdata
Nummer:ISO/DIS 19229
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 5 apr 2018
Sista svarsdatum:den 5 jun 2018
Ämnesområden:Kemisk analys
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document sets requirements for the purity analysis of materials used in the preparation of calibration gas mixtures and the use of these data in calculating the composition of the mixture thus prepared.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.