Detaljer om förslaget

Svensk titel: Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av ammoniak i rökgas - Manuell metod
Nummer:prEN ISO 21877
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 5 apr 2018
Sista svarsdatum:den 5 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a manual method of measurement including sampling and different analytical methods for the determination of the mass concentration of ammonia (NH3) in the waste gas of industrial plants, for example combustion plants or agricultural plants. All compounds which are volatile at the sampling temperature and produce ammonium ions upon dissociation during sampling in the absorption solution are measured by this method, which gives therefore the volatile ammonia content of the waste gas.

This International Standard specifies an independent method of measurement, which has been validated in field tests up to a NH3 concentration of approximately 65 mg/m3 at standard conditions.

NOTE 1 The plant, the conditions during field tests and the performance characteristics obtained in the field are given in Annex A.

This method of measurement can be used for intermittent monitoring of ammonia emissions as well as for the calibration and validation of permanently installed automated ammonia measuring systems.

NOTE 2 An independent method of measurement is called standard reference method (SRM) in EN 14181.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.