Detaljer om förslaget

Svensk titel: Anestesi- och respirationsutrustning - Laryngoskop för trakeal intubation
Nummer:prEN ISO 7376
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 329
Namn på kommittén:Anestesi- och respiratorutrustning
Publicerat:den 5 apr 2018
Sista svarsdatum:den 9 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Clause 1 of ISO 18190:2016 applies.
In addition:
This International, device‐specific, Standard specifies requirements for laryngoscopes with non‐flexible BLADES and HANDLES, with internal battery‐operated power sources, used for illuminating the larynx during intubation. It also specifies critical dimensions for those HANDLES and BLADES with interchangeable HOOK‐ON FITTINGS.
It is not applicable to:
- flexible laryngoscopes;
- laryngoscopes designed for surgery;
- laryngoscopes powered from mains electricity supply;
- laryngoscopes connected by light‐transmitting cables to external light sources;
or
- video laryngoscopes designed to work with an external, integral or attached video system.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.