Detaljer om förslaget

Svensk titel: Värmepannor - Del 5: Värmepannor för fasta bränslen, manuellt och automatiskt matade, nominellt avgiven effekt upp till 500 kW - Terminologi, krav, provning och märkning
Nummer:prEN 303-5
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 169
Namn på kommittén:Småskalig utrustning för värmeproduktion
Publicerat:den 3 apr 2018
Sista svarsdatum:den 4 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

1.1 General

This European Standard applies to heating boilers including safety devices up to a nominal heat output of 500 kW which are designed for the burning of solid fuels only and are operated according to the instructions supplied with the boiler and misuse reasonably foreseeable by the manufacturer.

This European Standard applies also for solid fuel boilers up to 70 kW nominal heat output taking the combustion air from outside the building.

This European Standard deals with significant hazards, hazardous situations and events relevant to heating boilers used as intended and under the conditions specified in the technical documentation of the boiler (see Clause 4).

The boilers may operate under natural draught or forced draught. The fuel feed may work manually or automatically. The boilers may operate in non-condensing operation or condensing operation.

NOTE This European Standard deals with boilers which are within the scope of the Machinery Directive 2006/42/EC or outside of the scope of the Machinery Directive 2006/42/EC (manual stoked natural draught boiler).

This European Standard contains requirements and test methods for safety, combustion performance, operating characteristics, marking and maintenance of heating boilers. It also covers all external equipment that influences the safety systems (e.g. back burning safety device, integral fuel hopper).

This European Standard covers only boilers that include burners as a unit. The standard applies to the combination of a boiler body with a solid fuel burner according to EN 15270 as a unit only when the whole unit is tested in accordance with this European Standard.

Heating boilers in accordance with this European Standard are designed for central heating installations where the heat carrier is water and the maximum allowable temperature is 110 °C, and which can operate at a maximum allowable operating pressure of 6 bars. For heating boilers with a built-in or attached water heater (storage or continuous flow heater), this European Standard only applies to those parts of the water heater which are necessarily subject to the operating conditions of the heating boiler (heating part).

This European Standard does not apply to:

— heating boilers and other heating appliances which are also designed for the direct heating of the place of installation, also according to the European regulation 2015/1185/EU;

— cooking appliances;

— the design and construction of external fuel storage and transportation devices prior to the safety devices of the boiler;

— manual stoked straw bale boilers;

— CHP appliances.

This European Standard specifies the necessary terminology for solid fuel heating boilers, the control and safety related requirements, the design requirements, the technical heating requirements (considering the environmental requirements) and testing, as well as the marking requirements.

This European Standard is not applicable to heating boilers which are tested before the date of its publication as an EN (European Standard).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.