Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 846
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 3 apr 2018
Sista svarsdatum:den 31 maj 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies methods for determining the deterioration of plastics due to the action of fungi and bacteria and soil microorganisms. The aim is not to determine the biodegradability of plastics.

The type and extent of deterioration may be determined by

a) visual examination

and/or

b) changes in mass

and/or

c) changes in other physical properties.

The tests are applicable to all plastics that have an even surface and that can thus be easily cleaned. The exceptions are porous materials, such as plastic foams.

This International Standard uses the same test fungi as IEC 60068-2-10. The IEC-method, which uses so-called "assembled specimens", calls for inoculation of the specimens with a spore suspension, incubation of the inoculated specimens and assessment of the fungal growth as well as any physical attack on the specimens.

The volume of testing and the test strains used will depend on the application envisaged for the plastic. These parameters should therefore be agreed upon before the tests and should be stated in the test report.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.