Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Symboler för reglage, mätare och indikeringslampor
Nummer:ISO/DIS 2575
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 238
Namn på kommittén:Fordonsergonomi
Publicerat:den 3 apr 2018
Sista svarsdatum:den 28 maj 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies symbols (i.e. conventional signs) for use on controls, indicators and tell-tales applying to passenger cars, light and heavy commercial vehicles and buses, to ensure identification and facilitate use. This international standard additionally describes the purpose and application for the symbols.

It also indicates the colours of possible optical tell-tales, which inform the driver of either correct operation or malfunctioning of the related devices.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.