Detaljer om förslaget

Svensk titel: Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd - Icke bärande väggar - Del 3: Tunna skiljeväggar
Nummer:prEN 15254-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 181
Namn på kommittén:Brandsäkerhet
Publicerat:den 3 apr 2018
Sista svarsdatum:den 27 maj 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides guidance and, where appropriate, defines procedures for variations of certain parameters and factors associated with the design of lightweight partitions which have been tested in accordance with EN 1364-1, and classified according to EN 13501-2.

This document only applies to non-loadbearing lightweight partitions with a single steel framework, provided at both sides with a lining. The lightweight partition can be insulated or not with a mineral wool insulation.

This document does not apply to any other types of non-loadbearing walls considered in EN 1364-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.