Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar - Bestämning av kornstorleksfördelningen i mineraldelen av jord - Sikt- och sedimentationsmetod
Nummer:ISO/DIS 11277
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 3 apr 2018
Sista svarsdatum:den 27 maj 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a basic method of determining the particle size distribution applicable to a wide range of mineral soil materials, including the mineral fraction of organic soils. It also offers procedures to deal with the less common soils mentioned in the introduction. This International Standard has been developed largely for use in the field of environmental science, and its use in geotechnical investigations is something for which professional advice might be required.

A major objective of this International Standard is the determination of enough size fractions to enable the construction of a reliable particle-size-distribution curve.

This International Standard does not apply to the determination of the particle size distribution of the organic components of soil, i.e. the more or less fragile, partially decomposed, remains of plants and animals. It is also realized that the chemical pre-treatments and mechanical handling stages in this International Standard could cause disintegration of weakly cohesive particles that, from field inspection, might be regarded as primary particles, even though such primary particles could be better described as aggregates. If such disintegration is undesirable, then this International Standard is not used for the determination of the particle size distribution of such weakly cohesive materials.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.