Detaljer om förslaget

Svensk titel: Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten
Nummer:prEN 16192
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 26 mar 2018
Sista svarsdatum:den 26 maj 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies methods for the determination of the parameters pH, ammonium, AOX, As, Ba, Cd, Cl-, easily liberatable CN-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, DOC/TOC, electrical conductivity, F-, Hg, Mo, Ni, NO2-, Pb, phenol index, total S, Sb, Se, SO42-, TDS, V and Zn in aqueous eluates for the characterization of waste.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.