Detaljer om förslaget

Svensk titel: Klätterutrustning - Isbroddar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
Nummer:prEN 893
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 403
Namn på kommittén:Personlig fallskyddsutrustning
Publicerat:den 26 mar 2018
Sista svarsdatum:den 31 maj 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies safety requirements and test methods for crampons intended to prevent the user from slipping when used in mountaineering on snow and ice including climbing mixed terrain.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.