Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 22259
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 115
Namn på kommittén:Terminologi och språkliga resurser
Publicerat:den 14 feb 2018
Sista svarsdatum:den 30 apr 2018
Ämnesområden:Allmänna byggnader
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies requirements for conference systems used at an event. The environment and areas where these gatherings are held are described in informative Annex A.

It specifies the minimum requirements for conference systems in order to ensure interchangeability and optimum performance under conditions of normal operation.

This document facilitates the determination of the quality of conference systems, the comparison of different systems and the assessment of their proper use by listing their characteristics.

This document contains the technical backbone of ISO 20108 and ISO 20109.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.