Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 1087
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 115
Namn på kommittén:Terminologi och språkliga resurser
Publicerat:den 13 feb 2018
Sista svarsdatum:den 26 apr 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document establishes a basic vocabulary for terminology work. It does not embrace the vocabulary dealing with computer applications in terminology work.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.