Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 28564-3
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 493
Namn på kommittén:Grafiska symboler
Publicerat:den 13 feb 2018
Sista svarsdatum:den 20 apr 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document gives a range of guidelines for various stages of preparation, design, construction, inspection and updating that comprise an information index sign used in public places and working areas.

This document is applicable to the design and use of information index signs used in public places such as bus and railway stations, airports, shopping centres, stores, hospitals, exhibition halls, sporting and entertainment complexes, urban areas, parks, gardens and countryside, public attractions, museums and commercial office buildings. The design and use of information index signs in working areas can also use the content of this document for reference.

This document is not applicable to those sectors (for example, traffic signs on a public highway), which are subject to regulations or specified design principles. However, in a given public environment or within a wayfinding and signing design brief, public information sometimes needs to be associated with other messaging, so many of the principles contained in this document can be relevant in the planning of a coordinated scheme.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.