Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Del 15: Rullbeslag för horisontella skjut- och vikbara fönster och dörrar
Nummer:prEN 13126-15
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 179
Namn på kommittén:Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas
Publicerat:den 11 jan 2018
Sista svarsdatum:den 15 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of EN 13126 specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of rollers for horizontal sliding and hardware for inward or outward sliding folding windows and door height windows in accordance with common application as shown in informative Annex C. This standard is applicable to rollers irrespective of whether they are adjustable or not and irrespective of the method or type of fixing or if they are used independently, or in multiples or combinations.

NOTE 1 All components of the hardware (e.g. guide tracks, laterals guides, rails) used while testing the rollers for sliding folding windows and door height windows (window types N Q, R and S) are considered to be part of the complete sliding folding hardware set.

NOTE 2 All components of the hardware (e.g. guide tracks, laterals guides, rails, hinges) used while testing the rollers for sliding folding windows and door height windows (window types Q, R and S) are considered to be part of the complete sliding folding hardware set. Testing the hinges separately is not required in this case.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.