Detaljer om förslaget

Svensk titel: Personalledning - Vägledning för rapportering av humankaptal för interna och externa intressenter
Nummer:ISO/DIS 30414
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 562
Namn på kommittén:Human Resource Management
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 19 mar 2018
Ämnesområden:Personaladministration
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides guidelines for internal and external human capital reporting (HCR). The objective is to consider and to make transparent the human capital contribution to the value chain (internal view, excluding suppliers and customers) results. HCR strengthens sustainability of the workforce for business continuity.

This document is applicable to all organization, regardless of type, size, nature and complexity of business, whether in the public, private, voluntary sector or not-profit organizations. For definition of SMEs ISO/IEC Guide 17 is used.

NOTE: Some small and medium-sized enterprises (SMEs) do not have the objective or the capacity to use the entire standard. However, these guidelines and associated metrics can result in better organizational performance. Recommendations for SME use are provided in Table 2 and ANNEX A. This document provides guidelines on the following core HCR areas including avenues to address identified gaps:

- compliance;

- costs;

- diversity;

- leadership;

- occupational health and safety;

- organizational culture;

- productivity;

- recruitment, mobility and turnover;

- skills and capabilities;

- succession planning;

- workforce availability.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.