Detaljer om förslaget

Svensk titel: Båtar - Icke brandhärdiga bränsleslangar
Nummer:prEN ISO 8469
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 232
Namn på kommittén:Fritidsbåtar (under 24 m)
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies general requirements and physical tests for non-fire-resistant hoses for conveying petrol or petrol blended with ethanol and diesel fuel or diesel fuel blended with FAME, designed for a working pressure not exceeding 0,34 MPa for hoses with inner diameter up to and including 10 mm and 0,25 MPa for hoses up to 63 mm inner diameter in craft of hull length up to 24 m.

It applies to hoses for small craft with permanently installed fuel systems.

Specifications for fire-resistant hoses are given in ISO 7840[1]. Specifications for permanently installed fuel systems are given in ISO 10088[2].

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.