Detaljer om förslaget

Svensk titel: Båtar - Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar - Del 3: Uppskattning av ljudnivå genom beräkning och mätningar ombord
Nummer:prEN ISO 14509-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 232
Namn på kommittén:Fritidsbåtar (under 24 m)
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 14509 specifies the procedures for assessing sound emission of powered monohull recreational craft of length up to 24 m with a Froude number greater than 1,1. It is not applicable for personal watercraft (PWC).

This part of ISO 14509 specifies the determination of the A-weighted sound pressure level by combining a calculation method and a measurement method.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.